Meny Stäng

Årsmöte 2020

OBS! På grund av världsläget med det nya coronaviruset är årsmötet inställd/uppskjutet. Ny kallelse till årsmöte/extra årsmöte kommer ske när bedömningen är att samhällsläget tillåter.…

Höj valdeltagandet i EU-valet!

Över hela Europa är valdeltagandet högre i rikare områden än i fattigare. Därför blir högern mycket större i Europaparlamentet än de annars hade varit. Detta…

Årsmötet 2019 avslutat

Årsmötet 2019 avslutat Nu är årsmötet 2019 avslutat. Vi har bland annat antagit en verksamhetsplan som stakar ut riktningen inför Europaparlamentsvalet och det övriga verksamhetsåret.…

Grundningsmötet är klart

Grundningsmötet är klart Grundningsmötet, som pågick digitalt från den 15 oktober till den 30 oktober (förlängt två dagar p.g.a. två fall av lika röstetal), är…

Länk till Google Meet-möte

Här läggs länkarna upp till respektive möte om att bli medlem och kom igång med det lokala engagemanget över Google Meet. Läs mer om mötena här.…

Handlingar till grundningsmötet

Handlingar till grundningsmötet Nu är handlingarna till grundningsmötet ute. Notera att förslaget till stadga har uppdaterats här på sidan. Förslag till plattform Förslag till stadga…