Meny Stäng

Årsmöte 2020

OBS! På grund av världsläget med det nya coronaviruset är årsmötet inställd/uppskjutet. Ny kallelse till årsmöte/extra årsmöte kommer ske när bedömningen är att samhällsläget tillåter.…

Höj valdeltagandet i EU-valet!

Över hela Europa är valdeltagandet högre i rikare områden än i fattigare. Därför blir högern mycket större i Europaparlamentet än de annars hade varit. Detta…

Årsmötet 2019 avslutat

Årsmötet 2019 avslutat Nu är årsmötet 2019 avslutat. Vi har bland annat antagit en verksamhetsplan som stakar ut riktningen inför Europaparlamentsvalet och det övriga verksamhetsåret.…

Blockets bästa bostäder – februari 2019

Hej och välkomna till februaris upplaga av Blockets bästa bostäder!  Enligt statistik från Boplats var den genomsnittliga väntetiden för att få ett kontrakt hos de fyra allmännyttiga hyresvärdarna i Göteborg i fjol 2.620 dagar.…

Blockets bästa bostäder – januari 2019

Hej och välkomna till ännu ett upplag av Triple B!  I januari fick vi en regering, men ännu inga nya billiga bostäder i sikt. Tvärtemot känns hotet om marknadshyror från borgerliga partier nu ännu mer aktuellt.…

Grundningsmötet är klart

Grundningsmötet är klart Grundningsmötet, som pågick digitalt från den 15 oktober till den 30 oktober (förlängt två dagar p.g.a. två fall av lika röstetal), är…

Länk till Google Meet-möte

Här läggs länkarna upp till respektive möte om att bli medlem och kom igång med det lokala engagemanget över Google Meet. Läs mer om mötena här.…