Meny Stäng

Här kommer en kallelse till Momentum Göteborgs årsmöte lördagen den 16 mars klockan 14-16. Det kommer att äga rum i Lundenhallen, Kärralundsgatan 3.

Årsmötet ska behandla följande frågor:

– Propositioner från styrelsen
– Interpellationer
– Inkomna motioner
– Fastställande av stadgar, riktlinjer samt arbetsordningar
– Val – styrelse, valberedning, revisorer.
– Styrelsens verksamhetsberättelse
– Revisorernas revisionsberättelse
– Frågan om ansvarsfrihet, samt
– Övriga frågor

Skicka eventuella motioner och annat senast lördagen den 23 februari. Komplett dagordning och handlingar kommer ut senast lördagen den 2 mars. Se till att bli medlem här på hemsidan senast den 2 mars för att ha rösträtt!

Här är nomineringsbrevet från valberedningen.

Handlingar:

Förslag till dagordning
Förslag till arbetsordning
Förslag till verksamhetsberättelse 2018-2019
Förslag till verksamhetsplan 2019-2020
Revisionsberättelse Momentum
Valberedningens utlåtande
Ekonomisk berättelse Momentum Göteborg 2018

3 Comments

  1. Roger Hultgren

    Jag är osäker på om jag kan komma på årsmötet 16 mars … meddelar att jag står till förfogande för omval till ordinarie revisor i Momentum Göteborg / Mkh Roger Hultgren

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *